แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง   รายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว


ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้ใช้บริการตู้เก็บของ (Locker)
สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1470650371.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ