แสดงรายละเอียดข่าวขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ทุกคน

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ทุกคน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ทุกคน

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ทุกคน !!!!!
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ เพื่อทำการบรรยายและชี้เเจงรายละเอียดโครงการทัศนศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม การเมืองและสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก

*** โดยในวันบรรยายนั้น จะให้นักศึกษาเลือกสถานที่ที่จะลงพื้นที่ศึกษาปัญหา ขอสงวนสิทธิ์ในการลงแทนเพื่อนนะ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องมาลงชื่อเลือกสถานที่ในวันที่ 31 สิงหาคมวันเดียวเท่านั้น หากมีปัญหาติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) โทร 053942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ