แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 5 กันยายน 2559)

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 5 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 5 กันยายน 2559)

ด้วย ASEAN University Network (AUN) – Kyoto University (KU) กำหนดจัด Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ในระหว่างวันที่ 9-21 มกราคม 2560 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ การพัฒนาด้านพลังงาน เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน (ไม่จำกัดสาขา) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าที่พัก แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acts.ui.ac.id โดยต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ