แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประกวดการวางแผนธุรกิจผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประกวดการวางแผนธุรกิจผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประกวดการวางแผนธุรกิจผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประกวดการวางแผนธุรกิจผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.step.cmu.ac.th/news_view.php?news_id=238

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ