แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษามารายงานตัวพร้อมกรอกเอกสารมาให้เรียบร้อยและเตรียมเงินมาชำระประกันความเสียหายจำนวน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ** เจ้าหน้าที่จะตั้งโต๊ะรับเอกสาร บริเวณชั้น 1 (ทางขึ้นบันได) **

โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1471347902.pdf

- ลำดับที่ 1 -82 มายืนยันสิทธิ์การใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. เท่านั้น
- ลำดับที่ 83 - 167 มายืนยันสิทธิ์การใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. เท่านั้น

รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรตู้เก็บของ (Locker) สามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ