แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดพบนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I กระบวนวิชา 177336 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ปีการศึกษา3/2558

ประกาศ นัดพบนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I กระบวนวิชา 177336 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ปีการศึกษา3/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดพบนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I กระบวนวิชา 177336 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ปีการศึกษา3/2558

ประกาศ นัดพบนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I กระบวนวิชา 177336 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ปีการศึกษา3/2558

วันจันทร์ ที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 10.00-10.30 น. ห้องพักอาจารย์ชั้น 3

ตามรายชื่อไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ