แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษามุสลิมผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันอ่านโกหร่าน (หมดเขต 5 สิงหาคม 2559)

เชิญนักศึกษามุสลิมผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันอ่านโกหร่าน (หมดเขต 5 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษามุสลิมผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันอ่านโกหร่าน (หมดเขต 5 สิงหาคม 2559)

ด้วย Cultural Center, Embassy of The Islamic Republic of Iran, Bangkok เชิญชวนนักศึกษามุสลิมผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันอ่านโกหร่าน 6th International Quran Competition for Muslim Students Regulations ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2560 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ Cultural_iran@yahoo.com หรือที่ http://bangkok.icro.ir ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ