แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559.....นักศึกษาสามารถรวมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ 3 คน แล้วสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ พี่เนท พี่นัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับสมัครถึงวันที่ 29 ก.ค. นี้ นะจ๊ะ.....

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ