แสดงรายละเอียดข่าวบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด เชิญชวน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบ Logo เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด เชิญชวน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบ Logo เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด เชิญชวน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบ Logo เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด เชิญชวน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรี-โท.-เอก เข้าร่วมประกวดออกแบบ Logo เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานตั้งวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการตัดสิน 30 กรกฏาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ www.aira.co.th
มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

รายละเอียดสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ