แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I ภาคการศึกษาที่ 3/58 กระบวนวิชา 177217,177227 ผู้สอน อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I ภาคการศึกษาที่ 3/58 กระบวนวิชา 177217,177227 ผู้สอน อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I ภาคการศึกษาที่ 3/58 กระบวนวิชา 177217,177227 ผู้สอน อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้อักษร I ภาคการศึกษาที่ 3/58 กระบวนวิชา 177217,177227 ผู้สอน อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ให้มาทำการสอบตามวันและเวลา ดังนี้
- วิชา 177227 วันศุกร์ ที่ 24 มิ.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404
- วิชา 177217 วันพุธ ที่ 29 มิ.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ