แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน ได้ที่ พี่เเน็ค งานบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. เท่านั้น หากนักศึกษาไม่มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ จะถูกตัดชื่ออกทันที

1.นางสาวจิราพัฒน์ สุยะเวช 562012030
2.นายธราดล เทวอักษร 562012080
3.น.ส.ธัญญรัตน์ มหาวัล 562012081
4.น.ส.สุนิสา ฝันดี 562012205
5.นายกวิน ภัทรชานนท์ 572012006
6.น.ส.ปาริชาต ครุฑนรชัย 572012080
7.นายพชร ศุภการ 572012086
8.น.ส.รัติยากร คนเที่ยง 572012119
9.น.ส.สกาวฟ้า ตั๋นคำ 572012148
10.น.ส. อังวรา เกิดผล 572012161
11.นายคมกริช คิ้วดวงตา 582010013
12น.ส.จุฬาพิชญ์ กองรัตน์ 582012020
13.น.ส.วรณัน ยุทธปรีชานันท์ 582012114
14น.ส.ศศิวิมล หนักแน่น 582012132

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ