แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

*** อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมขอนัดพบนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนทั้งหมด 43 คนเข้ารับฟังการชี้เเจงรายละเอียดและให้นักศึกษาทั้ง 43 คนลงชื่อเเจ้งความประสงค์ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง เพื่อจะได้นำรายชื่อนักศึกษาที่จะประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปทางศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน เพื่อจัดเตรียมอาหารกลางวัน
*** ขอนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.15 น. ณ ห้อง LB 1201 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ