แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน
กิจกรรมเสริม จำนวน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
*คณะฯ มีบริการ รถรับ-ส่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ