แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์
กิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.
ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 โดยแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง ดังนี้ เวลา 09.30 – 12.00 น ดำหัวผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์
เวลา 13.00 – 16.00 น ดำหัวอธิการบดี ณ บริเวณสวนสักด้านข้างศาลาธรรม

*ระบบเปิดวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ