แสดงรายละเอียดข่าวหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เชิญผู้สนใจร่วมงาน Bonjour Talents

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เชิญผู้สนใจร่วมงาน Bonjour Talents - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เชิญผู้สนใจร่วมงาน Bonjour Talents

ด้วย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จะจัดงาน “Bonjour Talents-French-Thai Brand & Career Fair” ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ Terminal 21 กรุงเทพฯ ในลักษณะตลาดนัดภาคธุรกิจ ปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงาน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ความรู้ในการจัดการ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ [ur]http://www.facebook.com/bonjourtalents[/url] หรือ faustine@frnacothaicc.com และ pawinee@francothaicc.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ