แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โดยให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2559 ทั้งโดยตรงและลับวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 และเลือกตั้งฯล่วงหน้าในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 คณะนิติศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ