แสดงรายละเอียดข่าวคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจับฉลากผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจับฉลากผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจับฉลากผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจับฉลากผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 2 กลุ่ม สำหรับการจับฉลากในครั้งนี้ได้มีสักขีพยานร่วมด้วยจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ จะประกาศรายชื่อพร้อมเบอร์ของแต่ละกลุ่มในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.
-------------------------------------------------
สำหรับวันลงคะแนนเสียงมีดังนี้
1.วันลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559
2.วันลงคะนนเสียงล่วงหน้า วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2559
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ลานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ