แสดงรายละเอียดข่าววันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยในการเยี่ยมนักศึกษาทุนในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับมหากรุณาธิกุณพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 1 คน คือ นายไชยเดช เขตสกุลคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ