แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย (ภาคบรรยาย) ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

*สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้นักศึกษาเข้าอบรมในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ