แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ