แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไพล์ประกอบข่าว และสามารถโหลดใบสมัคร ส่งที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (พี่นัย) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ