แสดงรายละเอียดข่าวคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช 2558

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช 2558

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ