แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของ Waseda University

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของ Waseda University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของ Waseda University

ด้วย ได้รับเอกสารจาก Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS), Waseda University โดยประสงค์ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก โดย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.waseda.jp/gsaps/en/admissions/scholarship_admissions/mext (ข้อมูลทุนดังกล่าว จะอัพเดตในราวช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคม)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ