แสดงรายละเอียดข่าวทุน gLink Project (หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2558)

ทุน gLink Project (หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน gLink Project (หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ gLink Project (Sustainable Green Economies through Learning, Innovation, Networking and Knowledge Exchange) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป ในระดับปริญญาตรี โท เอก หลังปริญญาเอก และบุคลากร ในประเทศสกอตแลนด์ เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย ฝรั่งเศส โปรตุเกส เยอรมนี ฮังการี และอิตาลี โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.glink-edu.eu ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ