แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน อาทิตย์ ที่ 25 ต.ค.58 และวัน อาทิตย์ ที่ 1 พ.ย.58 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องเรียน LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ