แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลารับสมัคร CMU-NGEE ANN Polytechnic Student Leadership 2016 (หมดเขต 16 ตุลาคม 2558)

ขยายเวลารับสมัคร CMU-NGEE ANN Polytechnic Student Leadership 2016 (หมดเขต 16 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัคร CMU-NGEE ANN Polytechnic Student Leadership 2016 (หมดเขต 16 ตุลาคม 2558)

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกใฟ้ทุนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ CMU-NGEE ANN Polytechnic Student Leadership 2016 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558
2. สอบข้อเขียน (ความรู้ภาษาอังกฤษ) วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
4. สอบสัมภาษณ์โย Ngee Ann Polytechnic ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

โดยสถาบันภาษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศสถาบันภาษา และเว็บไซด์ของสถาบัน www.li.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-94-3755

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ