แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม University of California, Davis School of Law

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม University of California, Davis School of Law - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม University of California, Davis School of Law

ด้วย University of California, Davis School of Law แจ้งประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
1. Master of Laws (LL.M.) Program
2. Summer Part-Time LL.M. in International Commercial Law
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [url]law.ucdavis.edu/go/international[/url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ