แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,002,801,802 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,002,801,802 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,002,801,802 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,002,801,802 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ตอน 002,802 วัน พฤหัสบดี ที่ 10,17 กันยายน 2558 เวลา 16.30-19.30 น.
ตอน 001,801 วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 16.30-19.30 น.
ย้ายไปเรียน SB 1122 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ เนื่องจากห้องประชุมใหญ่ ตึกคณะนิติศาสตร์ปิดปรับปรุงชั่วคราว

หมายเหตุ หลังจากวันที่ประกาศแล้ว ให้เรียนห้องประชุมใหญ่ ตึกคณะนิติศาสตร์ตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ