แสดงรายละเอียดข่าวYunnan Agricultural University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

Yunnan Agricultural University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 30 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Yunnan Agricultural University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

ด้วย Yunnan Agricultural University ; China – ASEAN Education and Training Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเอกสารเผยแพร่การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ตามรายละเอียดดังแนบ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ http://gix.ynau.edu.cn และ www.ynau.edu.cn สามารถติดต่อได้โดยตรงภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ