แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รถรับ-ส่ง จะออกเดินทางจากคณะ เวลา 08.00 น.ขอให้นักศึกษามาก่อนเวลาเพื่อเชคชื่อก่อนเดินทาง

*การเเต่งการในการเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษา โปรดแต่งกายให้เรียบร้อย
***หมายเหตุ หาก นศ. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจำกัดจำนวนรับ นศ. ในครั้งต่อไป !

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ