แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง

วัน เสาร์ ที่ 15 ส.ค. 58
ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
ตอน 001 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ