แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันรพี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด เรียงความ,บทความ,ภาพถ่าย,ภาพวาด เนื่องในวันรพี
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ