แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2558

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2558

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2558


      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่
( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ