แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ เรื่อง อันล่วงละเมิดมิได้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ เรื่อง อันล่วงละเมิดมิได้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ เรื่อง อันล่วงละเมิดมิได้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม  กิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ เรื่อง อันล่วงละเมิดมิได้      
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ