แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ "งดการเรียนการสอน" กระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ "งดการเรียนการสอน" กระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ

ประกาศ "งดการเรียนการสอน" กระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ในวัน อังคาร ที่ 21 เม.ย. 58
-เวลา 13.00-14.30 น. วิชา 177321 ตอน 002 ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ