แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 คนทุกคน สามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 คนทุกคน สามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 คนทุกคน สามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 คนทุกคน สามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้แล้วที่ระบบ E-Learning หรือ
สามารถดูติดประกาศได้ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ