แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวัน เวลา สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศวัน เวลา สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวัน เวลา สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศวัน เวลา สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หากนักศึกษาเกิดปัญหาวัน เวลาสอบตรงกันให้ติดต่องานบริการการศึกษา ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ