แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมGE เสริม "กิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator"

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมGE เสริม "กิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมGE เสริม

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมGE เสริม
"กิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator"

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่
( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ