แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม GE "โครงการ สายลับ ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม GE "โครงการ สายลับ ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม GE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม GE "โครงการ สายลับ ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5"

คณะนิติศาสตร์ จะนัดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง สำหรับวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ