เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์: กฎหมายธรรมชาติที่เพิ่งสร้าง ?

ข่าววิจัย

เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์: กฎหมายธรรมชาติที่เพิ่งสร้าง ?

วันพุธที่ 1 เมษายน
เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.
ติดต่อสอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 053 942921