แสดงรายละเอียดข่าวเสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์: กฎหมายธรรมชาติที่เพิ่งสร้าง ?

เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์: กฎหมายธรรมชาติที่เพิ่งสร้าง ? - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์: กฎหมายธรรมชาติที่เพิ่งสร้าง ?

วันพุธที่ 1 เมษายน
เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.
ติดต่อสอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 053 942921

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ