แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 20

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 20 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม  โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 20

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 20

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 มีนาคม– 31 ธันวาคม 2558 เปิดรับสมัครส่งโครงการจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่
http://www.contestwar.com/contest/4896

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ