แสดงรายละเอียดข่าวราชอาณาจักรบาห์เรนเชิญชวนสถาบันการศึกษาไทยร่วมจัดนิทรรศการและฝึกอบรมนานาชาติ

ราชอาณาจักรบาห์เรนเชิญชวนสถาบันการศึกษาไทยร่วมจัดนิทรรศการและฝึกอบรมนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราชอาณาจักรบาห์เรนเชิญชวนสถาบันการศึกษาไทยร่วมจัดนิทรรศการและฝึกอบรมนานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ราชอาณาจักรบาร์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: EDUTEX) ประจำปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

•  ครั้งที่ 1 EDUTEX (Spring) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2558 ณ Bahrain International Exhibition & Convention Centre กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน
•  ครั้งที่ 2 EDUTEX (Summer) ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2558 ณ Movenpick Hotel Bahrain กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

โดยขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่
http://www.mua.go.th หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

รวมทั้งติดต่อผู้จัดงานได้ที่

www.edutex.org
Mobile: + (973) 360 86 266
Tel.: + (973) 770 86 266 Fax: + (973) 770 86 166
Email: edutex.bahrain@gmail.com
PO Box: 60020, Manama, Kingdom of Bahrain

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ