แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ