เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่
( คลิก )


ขั้นตอนรายงานตัวเข้ารู้ระบบใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าใจงานครั้งแรก
( คลิก )


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
( คลิก )