แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เสรี-เสวนา-สาธารณะ

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่
( คลิก )


ขั้นตอนรายงานตัวเข้ารู้ระบบใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าใจงานครั้งแรก
( คลิก )


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ