ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน พุธ ที่ 4 ก.พ. 58
-ภาคปกติ ตอน 001 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
-ภาคพิเศษ ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401