แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตร univie: summer school for International & European Studies 2015

หลักสูตร univie: summer school for International & European Studies 2015 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร univie: summer school for International & European Studies 2015

Universitat Wien สาธารณรัฐออสเตรีย เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตร univie: summer school for International & European Studies 2015 (International Summer Program) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านยุโรปศึกษาและสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งออสเตรียครอบคลุมในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://shs.univie.ac.at/aaa หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ sommerhochschule@univie.ac.at

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ