ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อาทิตย์ ที่ 18 ม.ค. 58

177491-801 เวลา 1300-1600 น.
177494-801 เวลา 1600-1900 น.

ห้อง SB 02007