ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน ศุกร์ ที่ 16 ม.ค. 58 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404