แสดงรายละเอียดข่าวSO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?

SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ? - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?

SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง? เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?
สนใจรับฟังข้อมูลได้ในวันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558เวลา 13.00 - 14.30 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ