SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?

SO-U-L GOOD จะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง? เกี่ยวอะไรกับ GE 40 ชั่วโมง ?
สนใจรับฟังข้อมูลได้ในวันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558เวลา 13.00 - 14.30 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์