ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01/02 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01/02 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 01/02 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน ศุกร์ ที่ 9 ม.ค. 58 เวลา 8.00-9.30 น. ห้อง LB 1404